Yazım Kuralları

Bildiri yazım kılavuzunu word formatında indirmek için tıklayınız.
 
 

ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI

(ORTALI, TAMAMI BÜYÜK HARF, KOYU (BOLD), TIMES NEW ROMAN, 12 PUNTO, 1.5 SATIR ARALIĞI) 

 

Yazar Ad(ları), Kurum ve Bölüm Bilgisi, Şehir

(Yalnızca İlk Kelimelerin Baş Harfleri Büyük, Times New Roman, 12 Punto, 1,5 Satır Aralığı, Ortalı)

E-posta

 

ÖZET

        Özet 11 punto. 1 satır aralığı. İki yana yaslı. Girinti 1cm. Özet metni 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalı. En az 3 en fazla 5 anahtar kelime eklenmeli. Anahtar kelimeler alfabetik olarak sıralanmalı. Özet metni ile anahtar kelimeler arasına ekstra boşluk eklemeyeniz.

        Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime 1, anahtar kelime 2,  anahtar kelime 3,  anahtar kelime 4,  anahtar kelime 5

 

PAPER TITLE

(ALIGN THE TITLE TO THE CENTER, UPPERCASE HEADING, BOLD FONT,

12-POINT TIMES NEW ROMAN, ONE-AND-A HALF SPACED)

 

Author Name(s), Author Affiliation, City

(Title Case Heading, 12-Point Times New Roman, One-and-a-Half Spaced, Centered)

E-mail

 

ABSTRACT

        11-Point Times New Roman. One-and-a-Half Spaced. Use full justification. The first line should be indented 1cm from left. The abstract should not exceed 250 words. Add at least 3 and at most 5 keywords. Keywords should be arranged in an alphabetical order.  Do not add extra space before and after paragraphs in abstract.

        Keywords: Keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5

 

 

 

Giriş 

(1. Düzey Başlıklar: Ortalı, Koyu(Bold), Her Kelimenin Baş harfi Büyük)

        Metin 12 punto. 1.5 satır aralığı. İki yana yaslı. Paragraflar soldan 1 cm girintili. Metin 12 punto. 1.5 satır aralığı. İki yana yaslı. Paragraflar soldan 1 cm girintili. Paragraflar arası boşluk 6nk. 

Yöntem

Veri Toplama Araçları (2. Düzey Başlıklar: Sola Yaslı, Koyu (Bold), Her Kelimenin Baş Harfi Büyük)

        Metin 12 punto. 1.5 satır aralığı. İki yana yaslı. Paragraflar soldan 1 cm girintili. Metin 12 punto. 1.5 satır aralığı. İki yana yaslı. Paragraflar soldan 1 cm girintili. Paragraflar arası boşluk 6nk. 

Ölçeklerin Geliştirilme Süreci (2. Düzey Başlıklar: Sola Yaslı, Koyu (Bold), Her Kelimenin Baş Harfi Büyük, İtalik)

        Metin 12 punto. 1.5 satır aralığı. İki yana yaslı. Paragraflar soldan 1 cm girintili. Metin 12 punto. 1.5 satır aralığı. İki yana yaslı. Paragraflar soldan 1 cm girintili. Paragraflar arası boşluk 6nk. 

        Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. (4. Düzey Başlıklar: 1 cm girintili, Sola Yaslı, Koyu (Bold),Her Kelimenin Baş Harfi Büyük, Başlık Nokta ile Biter ve Metin Aynı Satırdan Devam Eder, Yeni Bir Paragraf Olarak Başlamaz) Metin 12 punto. 1.5 satır aralığı. İki yana yaslı. Paragraflar soldan 1 cm girintili. Metin 12 punto. 1.5 satır aralığı. İki yana yaslı. Paragraflar soldan 1 cm girintili. Paragraflar arası boşluk 6nk. 

        Doğrulayıcı Faktör Analizi. (5. Düzey Başlıklar: 1 cm girintili, Sola Yaslı, Koyu (Bold), Her Kelimenin Baş Harfi Büyük, İtalik, Başlık Nokta ile Biter ve Metin Aynı Satırdan Devam Eder, Yeni Bir Paragraf Olarak Başlamaz) Metin 12 punto. 1.5 satır aralığı. İki yana yaslı. Paragraflar soldan 1 cm girintili. Metin 12 punto. 1.5 satır aralığı. İki yana yaslı. Paragraflar soldan 1 cm girintili. Paragraflar arası boşluk 6nk. 

Bulgular ve Tartışma

Sonuç ve Öneriler

 

 

Kaynakça

        (Kaynakça Hazırlanırken APA 7 Dikkate Alınmalıdır. Tüm Kaynaklar Alfabetik, İki Yana Yaslı, 1.5 Satır Aralığı, 1.25 cm Asılı)

Örnek Kaynak Gösterimleri:

             Kitap:

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

             Editörlü Kitap:

Hygum, E., & Pedersen, P. M. (Eds.). (2010). Early childhood education: Values and practices in Denmark. Hans Reitzels Forlag. https://earlychildhoodeducation.digi.hansreitzel.dk/

Makale:

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

Dilmaç, B., Kulaksızoğlu, A. ve Ekşi, H. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(32), 1221-1261. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TnpnMk56azU/bir-grup-fen-lisesi-ogrencisine-verilen-insani-degerler-egitiminin-insani-degerler-olcegi-ile-sinanmasi

Konferanslar:

Sözlü Bildiri:

Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video

Özet Bildiri:

Cacioppo, S. (2019, April 25–28). Evolutionary theory of social connections: Past, present, and future [Conference presentation abstract]. Ninety-ninth annual convention of the Western Psychological Association, Pasadena, CA, United States. https://westernpsych.org/wp-content/uploads/2019/04/WPA-Program-2019-Final-2.pdf

Tezler:

Bir Veri Tabanında Yayımlanmış Tezler:

Miranda, C. (2019). Exploring the lived experiences of foster youth who obtained graduate level degrees: Self-efficacy, resilience, and the impact on identity development (Publication No. 27542827) [Doctoral dissertation, Pepperdine University]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/2309521814.html?FMT=AI

Karadağ, E. (2009). Türkiye'de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelemesi; Bir durum çalışması [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. YÖKTEZ https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp 

Bir Veri Tabanında Yayımlanmamış Tezler:

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, Salı