Sempozyum Amacı

 • Bilim insanı ve sanatçılardan teşekkül eden üç farklı kuşağı (doktora danışmanı, bu danışmanının yetiştirdiği akademisyen ve bu akademisyenin öğrencisi olan yüksek lisans veya doktora talebesi), aynı zaman ve zeminde bir araya getirerek aynı oturumda aynı bildiri etrafında (üç akademisyenin beraber hazırlayacağı ortak bildiri) bilimsel etkileşime vesile olmak,
 • Alanında uzun yıllar çalışmalar yürütmüş tecrübeli bilim insanlarının sempozyum vesilesiyle genç kuşaklara rehberlik etmesine imkân sağlamak,
 • Akademide kuşaklar arasında vefa bilincine dair farkındalık duygusunu pekiştirmek,
 • Farklı disiplinlerde bilimsel çalışmalarını yürüten ve akademik kariyerinin başındaki tüm genç araştırmacılar ile bu araştırmacılara rehberlik eden tecrübeli bilim insanlarını bir araya getirmek,
 • Bilim dünyasında her geçen gün artan akademik birikim ve tecrübenin yanında, akademik ve sosyal bir iletişim ağı oluşturarak eşgüdüm ve iş birliğini geliştirmek,
 • Lisansüstü eğitime başlayan ve eğitim-öğretim süreci devam eden genç bilim insanlarının akademik birikim ve tecrübe kazanmalarına katkı sağlamak,
 • Akademik kariyerinin henüz başlangıcında olan araştırmacıları akademik gelecekleri bağlamında desteklemek ve ulusal/uluslararası bilimsel toplantılara, kongrelere veya sempozyumlara katılmaya teşvik etmek,
 • Öğrencilerin eğitim aldığı alanlarda veya alan dışındaki güncel eğilimleri takip edebileceği bilimsel bir ortam hazırlamak,
 • Lisansüstü çalışma yapılan alanlardaki güncel sorunların incelenmesi ve detaylı bir biçimde tartışılmasına fırsat vererek araştırmacıların farkındalık düzeylerini arttırmak,
 • Araştırmacıları, alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerisi geliştirmeye teşvik etmek,
 • Oturumlar sırasında etkileşimli bir şekilde yürütülecek bilimsel tartışmalarda genç araştırmacıların aktif bir biçimde rol almasını sağlamak,
 • Genç araştırmacılara alanlarıyla ilgili yeni bakış açıları edindirmek ve bu sayede farklı çalışma alanları oluşturma sürecine destek olmak,
 • Teorik ve uygulama alanındaki çalışmalar konusunda genç araştırmacıları teşvik etmek.
Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, Salı